Polityka prywatności

 

Informacja o przetwarzaniu twoich danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
 

Administrator danych osobowych

My “Nano-Tech Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie (00-132), ul. Grzybowska 16/22 lok.717, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
 

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
- w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszych produktów i naszej obsługi, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa art 6 ust. 1 lit f RODO);
- w celach marketingowych, o ile nie wyraziłeś/ wyraziłaś zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom (biura księgowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, administratorzy strony www, podmioty hostingowe).

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy twoich danych poza teren Polski.

 

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub przez okres przez jaki zobowiązani jesteśmy przetwarzać dane zgodnie z przepisami prawa.
Dane pozyskane na podstawie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przetwarzany do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

- prawo do usunięcia danych

- ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

- prawo do przenoszenia danych

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres mailowy: info@nano-tech.pl Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

Informacje o wymogu/ dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Akceptuję politykę prywatności cookies serwisu.

Info