AXEQUINO - Healthy shine products for Horses

PRODUCTS FOR HORSES.
"The first and only conditioner for use after shaving a horse"

Innovative by AXONNITE Technologies Ltd.

Cząstki aXonnite - co to właściwie jest?

Dzięki wykorzystaniu opracowanej przez nas technologii udało się – specyficzne właściwości, metali szlachetnych tj. złota, srebra i miedzi zamknąć w nanocząstkach.

Pozwoliło to z optymalizować ich działanie.

Produkty:

Axequino.pl Podkreśla naturalne piękno koni